[home]   [news]   [Palm OS]   [Treo]   [Windows Mobile]   [support]

RNS:: Radu-Gadu - konfiguracja dla obsługi czcionek wysokiej rozdzielczości

Urządzenia z Palm OS 5RNS:: logo
1) Przygotowania:

2) Instalacja:

3) Ustawienia FontHackV:
 • Uruchom managera hacków YAHM.
 • Aktywuj FontHackV poprzez zaznaczenie checkboksa.
 • Wybierz konfigurację FontHackV, aby otrzymać ekran jak na rysunku: Screenshot
 • Z listy Application wybierz Radu-Gadu. Pojawi się lista podstawień fontów dla Radu-Gadu.
 • Na dolnej liście naciśnij na napis None znajdujący się obok napisu Large. Z listy wybierz VPLss16.
 • Naciśnij przycisk OK.

4) Ustawienia Radu-Gadu:
 • Uruchom Radu-Gadu.
 • Za pomocą menu otwórz Preferencje.
 • Zaznacz opcję Stosuj zastępczą czcionkę.
 • Kliknij OK.
 • GOTOWE! Powinieneś uzyskać efekt jak na tym obrazku: Screenshot
Urządzenia Sony Clie z Palm OS 4RNS:: logo
1) Przygotowania:
 • Najpierw warto zapoznać się z efektem, jaki chcemy osiągnąć Screenshot - kliknij w ten obrazek, aby zobaczyć screenshot.
 • Obsługę czcionek zapewni nam FontHack123 (dostępny tutaj) Screenshot, który - jako hack - wymaga managera hacków (np. HackMaster, X-Master, lub TealMaster).
 • FontHack123 będzie potrzebował fontów na podmianę. Możesz je pobrać np. ze strony Lubaka. Dla przykładu skorzystamy z czcionki SansSerif16 zawartej w pliku SansSerif16.pdb, która jest dwa razy mniejsza od standardowej.
 • Upewnij się, że w preferencjach systemu (Prefs => HiRes) włączona jest opcja Enable High Resolution Assist i że aplikacja Radu-Gadu nie jest zaznaczona na liście poniżej Screenshot.

2) Instalacja:

3) Ustawienia FontHack123:
 • Uruchom managera hacków (np. HackMaster, X-Master, lub TealMaster).
 • Aktywuj FontHack123 poprzez zaznaczenie checkboksa.
 • Wybierz konfigurację FontHack123, aby otrzymać ekran jak na rysunku: Screenshot
 • Z listy Application wybierz Radu-Gadu. Pojawi się lista podstawień fontów dla Radu-Gadu.
 • Na dolnej liście zaznacz pozycję Large - none. Ponad listą naciśnij na none obok Large. Z listy wybierz SansSerif16(0).
 • Tym razem na dolnej liście zaznacz pozycję HrLarge - none. Ponad listą naciśnij na none obok HrLarge. Z listy wybierz SansSerif16(1).
 • Naciśnij przycisk Savexit, a następnie dwa razy Acknowledge.

4) Ustawienia Radu-Gadu:
 • Uruchom Radu-Gadu.
 • Za pomocą menu otwórz Preferencje.
 • Zaznacz opcję Stosuj zastępczą czcionkę.
 • Kliknij OK.
 • GOTOWE! Powinieneś uzyskać efekt jak na tym obrazku: Screenshot
[home]   [news]   [Palm OS]   [Treo]   [Windows Mobile]   [support]   [updates]   [forums]
Palm, Treo, and Centro are trademarks or registered trademarks of Palm, Inc.
Copyright © 2019 RNS::

RNS:: website navigation:
RNS:: home page RNS:: news RNS:: Palm OS software RNS:: Windows Mobile software RNS:: support RNS:: update policy